Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa järjestetään maksuttomia omaishoitajien kuntoutuskursseja omaishoitajan ja hänen läheisensä tueksi ja virkistykseksi.

Kurssit ovat Kelan kuntoutuskursseja, ja ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille opiskelemassa, työelämässä tai eläkkeellä oleville omaishoitajille, jotka hoitavat tai avustavat päivittäin aikuista läheistään. Omaishoitaja osallistuu kuntoutukseen yhdessä läheisensä kanssa. Läheisen on suoriuduttava riittävän itsenäisesti ja ilman jatkuvaa avustamista kuntoutuksen aikana. Kuntoutus on kohdennettu omaishoitajille, joilla on kunnan kanssa laadittu omaishoitajasopimus sekä niille omaishoitajille, joilla sopimusta ei ole.

Tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea omaishoitajan elämäntilanteen hallintaa sekä tarjota apua omaishoitajuudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja niistä selviytymiseen. Tärkeänä osana kuntoutusta on vertaistuki, jonka ryhmäkuntoutus mahdollistaa.

Sisältö

Kuntoutus sisältää moniammatillisen työryhmän tapaamiset, yksilö- ja ryhmätoimintaa, ohjattua liikuntaa, vapaa-ajan ohjelmaa sekä majoituksen ja täysihoidon Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa.

Toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena kymmenen kuukauden aikana kolmessa viiden vuorokauden jaksossa. Ryhmäkuntoutukseen osallistuu kahdeksan omaishoitajaa ja heidän läheisensä.

Ajankohdat vuonna 2022–2023

Vuosina 2022–2023 kuntoutuskursseja järjestetään seitsemän. Kuntoutus toteutetaan kymmenen kuukauden aikana kolmessa viiden vuorokauden jaksossa. Valitse itsellesi ja läheisellesi ajankohdaltaan parhaiten sopiva kuntoutuskurssi:

Kela nro  1. jakso  2. jakso 3. jakso
83238 24.–28.1.2022 4.–8.4.2022 27.6.–1.7.2022
83239 28.3.–1.4.2022 6.–10.6.2022 5.–9.9.2022
83240 25.–29.4.2022 25.–29.7.2022 17.–21.10.2022
83241 30.5.–3.6.2022 22.–26.8.2022 14.–18.11.2022
83242 8.–12.8.2022 28.11.–2.12.2022 27.2.–3.3.2023
83243 26.–30.9.2022 12.–16.12.2022 13.–17.3.2023
83244 31.10.–4.11.2022 6.–10.2.2023 8.–12.5.2023

Lisätietoja ja hakeminen

Lisätietoja kurssien tavoitteista, sisällöstä sekä hakeutumisesta kurssille saat Meri-Karinan kurssitoimistosta sekä Kelan verkkosivulta. Uutta! Hakemuksen voi lähettää verkon asiointipalvelu OmaKelassa.

Siirry Kelan verkkosivulle

Lisätiedot

Meri-Karinan kurssitoimisto
02 2657 610, kurssi@lssy.fi